Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

ИВАН ПАСПАЛДЖИЕВ

Иван Паспалджиев е консултант в denkstatt България – компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху природния и социалния капитал. Експертизата му обхваща проекти, свързани с адаптация към климатичните промени, докладване на социално-отговорни инвестиции, оценка на жизнения цикъл, остойностяване на нефинансови разходи и ползи. Консултира мултинационални компании за интегриране на ESG индекси в управлението, както и при оповестяване на информация относно климатични въздействия по глобални инициативи като TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Работи с Европейската комисия по теми като оценка на устойчивостта на продуктите, ESG докладване, както и оценка на въздействието на екологични политики.

Преди да се присъедини към denkstatt, разработва климатични модели за британския научен институт Hadley Centre. Завършва „Екология и науки за околната среда“ в Единбургският университет (The University of Edinburgh), както и следдипломна квалификация „Оценка на политики и оценка на въздействие“ от СУ „Св. Климент Охридски“.

Website

Shares