Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Румяна Захариева, УАСГ

Румяна Захариева е магистър-строителен инженер по строителство на сгради и съоръжения  (УАСГ, 1989г.). Доктор по строително инженерство на Университета Артоа, Франция (1998г.). Доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия – София (УАСГ) от 2000 г., преподава “Строителни материали”, “Строителни изолации”, “Авангардни строителни материали”, “Управление на строителните отпадъци” и “Повишаване на ресурсната и енергийната ефективност в строителството”.  Експерт по управление и оползотворяване на отпадъците – строителни и производствени. Консултант-обучител на браншови организации (КИИП, КАБ, БААИК, АСЕКОБ и др.) по оползотворяването на строителни отпадъци и влагането на рециклирани материали. Опит при оползотворяванетона текстилни отпадъци за производството на иновационен топлоизолационен материал, изпитването и охарактеризирането на продукти от рециклиране на битови отпадъци и др. Съавтор на патент върху използването на сгуропепелина от ТЕЦ. Учредител и съ-управител на “Грийн РеСтарт” ЕООД – start-up компания с фокус върху приложението на подхода на Оценката на жизнения цикъл (LCA)  и намаляване на екологичния отпечатък на строителството, основана в рамките на програмата Climate-KIC Accelerator. Ръководител на екипа по третиране на твърди отпадъци в  Центъра за компетентност “Clean & Circle”, създаден по проект BG05M2OP001-1.002-0019  „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“.

Website

Shares