Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

АНГЕЛИНА ТОДОРОВА

Ангелина Тодорова е Директор управление “Проектна информация и финансиране” във Фонда на фондовете от м. юни 2018 г. Тя е водещ специалист в областта на стратегическото планиране, европейските фондове и програми. Ангажирана е в екипа в МФ, който разработва и договаря с Европейската комисия Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) 2007-2013 г., основа за първите европейски фондове в България като член на ЕС. Участва активно и впоследствие при преговорите по Споразумението за партньорство (СП) 2014-2020 г. Представлява България на международния партньорски преглед по Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г. След 2014 г. е съдействала по иновационни въпроси на Съвместния изследователски център (JRC) в гр. Брюксел и на Клъстер за аеро-космически технологии, изследвания и приложения (CASTRA).

Завършила е икономика в Оксфорд, съвместна магистратура по европейски въпроси от университета Карл Франценс в Грац, Eurac в Болцано и Европейски институт по публична администрация (EIPA), както и стажантска програма в Съвета на ЕС и специализация в ENA в Париж.

Website

Shares