Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

За събитието

Форум с международно участие – „Енергийна ефективност – възможности и предизвикателства пред общините и бизнеса в Република България“ ще се състои на 16-17 май 2018 г. в зала „Киев“ на парк-хотел „Москва“, гр. София. Най-добрите специалисти в областта на енергийната ефективност в България ще представят информация за възможностите за финансиране на проекти чрез различни механизми, включително по Оперативните програми на ЕС. Добрите практики при публично-частното партньорство, създаване на План за действие за устойчиво енергийно развитие, механизми за съфинансиране на проекти по енергийна ефективност – експертите съветват. Ще се запознаете с директивите на ЕС, националните планове и програми, както и процеса по одит на европейските проекти. В специален панел ще получите съвети как да избягвате най-често срещаните грешки при подготовка на проекти по оперативните програми – от проектното предложение до одита. Общините и бизнеса ще имат възможност да изградят партньорства за успешно изпълнение на проекти с прилагане на мерки за енергийна ефективност. Австрийската енергийна агенция – водещ партньор на форума, ще представи стратегии за развитие и успешни примери за енергийноефективни сгради в Австрия. Поглед в бъдещето на методите за енергийно обновяване ще ви зададе посоката за развитие на иновациите в областта.

За компаниите

За да изградите успешни партньорства с българските общини, да популяризирате своята дейност, както и да получите актуална информация за финансиране и управление на проекти за енергийна ефективност. Ще обмените знания за пазара и ще откриете нови потенциални бизнес възможности.

За общините

Защото ще имате възможност да получите актуална информация за финансиране и управление на проекти за енергийна ефективност, да обмените опит с други български общини, да се запознаете с австрийския опит в сферата, както и да се срещнете с представители на фирми, които предлагат услуги в сферата на енергийната ефективност.

За ръководители

Ще обмените опит и знания с други лидери на мнение, ще установите трайни партньорства с дълготрайни ползи.

За експертите

Форумът ще позволи да предадете директно своя опит на участниците в събитието, да им зададете насоките за развитие в областта на енергийната ефективност и да получите директна обратна връзка за проблемите, с които се срещат общини и бизнес при прилагане на мерки за енергийна ефективност.

Партньори

По време на събитието ще можете да обмените опит, да създадете нови успешни партньорства и да разширите кръга на своите контакти.

Експертиза

От панелите на събитието ще придобиете нови знания и експертиза.

Опит

По време на сесиите ще обмените опит, ще сверите часовниците си и ще усвоите нови умения.

Поглед към бъдещето

Форумът ще ви зададе правилната посока за развитие и инвестиции в областта на енергийната ефективност.

Партньорите, които ни подкрепиха

Медийни партньори

Стойност

Спестената енергия води до повишаване на конкурентоспособността на отделните икономически оператори.

Спестена енергия

Най-евтиният, най-чистият, най-сигурен източник на енергия e … спестената енергия.

Икономия

Икономията на енергия помага за намаляване на зависимостта при доставките и на замърсяването на околната среда.

Програмата

16 май 2018 г.

8:30 – 9:00

РЕГИСТРАЦИЯ с кафе за добре дошли

9:00 – 9:15

ОТКРИВАНЕ НА ФОРУМА

Представители на Австрийската енергийна агенция и на Столична община – основни партньори на събитието

9:15 – 11:00

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАНЕЛ

Европейска и национална рамка за енергийна ефективност. Задължения, отговорности и водещата роля на общините – г-н Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие

Успешно финансиране на Енергийна Ефективност чрез финансови инструменти – г-н Асен Шарлийски, заместник-директор на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“

Предимствата на ЕСКО договорите – г-н Дарин Лашков, Ърбън Грийн ЕООД

Системи за управление на енергия: стандарт ISO 50001:2011– инж. Здравко Георгиев, изпълнителен директор на Софийска енергийна агенция – СОФЕНА

За качествения NETWORKING – г-н Георги Христулев, директор консултант BNI

11:00 – 11:30

NETWORKING КАФЕ-ПАУЗА

11:30 – 13:00

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

Енергиен асистент – професионална услуга за сгради за обществено ползване – г-н Кирил Райчев, Енерджи Ефект ЕАД

Как да разработим енергийноефективно градско осветление – инж. Здравко Георгиев, изпълнителен директор на Софийска енергийна агенция – СОФЕНА

Предпоставки и механизми за съфинансиране на енергийна ефективност– г-жа Цвета Наньова, изпълнителен директор на Българо-австрийска консултантска компания

13:00 – 14:15

ОБЯД (коктейл)

14:15 – 15:45

ОБМЕН НА ОПИТ

Енергийноефективни сгради и успешни примери от Австрия – г-жа Naghmeh Altmann-Mavaddat, представител на Австрийската енергийна агенция

Кратка история на Европейската енергийна награда в Европа и Австрия – г-жа Naghmeh Altmann-Mavaddat, представител на Австрийската енергийна агенция

15:45 – 16:15

NETWORKING КАФЕ-ПАУЗА

16:15 – 17:30

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 Г.“ СЪВЕТИ

От заданието до одита или как да избегнем често срещани грешки при изпълнението и отчитането на проекти по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ – практически насоки, г-н Михаел Делийски, управител на Енергоефект Консулт ЕООД

17 май 2018 г.

9:00 – 10:15

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

Градовете на бъдещето: за интелигентните градове и визията за развитието на София – Арх. Любо Георгиев, директор на “Софпроект – Общ градоустройствен план” – София

Почти нулево-енергийните сгради: предизвикателства и възможности – г-н Станислав Андреев, управител на “ЕнЕфект-Консулт” ЕООД

Публично-частно партньорство – нормативна уредба и форми, адв. Станислава Димова-Маркова и адв. Йорданка Панчовска

10:15 – 10:45

NETWORKING КАФЕ-ПАУЗА

10:45 – 12:45

ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ / WORKSHOP

Среща-дискусия с акцент обсъждане на практически казуси, свързани с изпълнение на проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ и други финансиращи механизми – г-н Михаел Делийски, управител на Енергоефект Консулт ЕООД, г-жа Красимира Василева, Финансов експерт по изпълнение на проекти по ОПРР, инж. Татяна Стоянова, Технически експерт по изпълнение на проекти по ОПРР

12:45 – 13:00

ЗАКРИВАНЕ НА ФОРУМА

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА УЧАСТИЕ

Конференцията ще ви помогне да намерите подходящите партньори за вашата дейност. Заедно с това ще може да чуете от първо лице успешни практики и акценти, свързани с темата.

Мястото .

зала Киев, Парк хотел Москва

ул. „Незабравка“ № 25, София

Материали от събитието

Успешно финансиране на Енергийна Ефективност чрез финансови инструменти, г-н Асен Шарлийски

Стандарт БДС EN ISO 50001, инж. Здравко Георгиев

Публично-частното партньорство, адв. Станислава Маркова

Предпоставки и механизми за съфинансиране на енергийна ефективност, г-жа Цвета Наньова

Кратка история на Европейската енергийна награда в Европа и Австрия – г-жа Naghmeh Altmann-Mavaddat

Как да разработим енергийноефективно градско осветление, инж. Здравко Георгиев

Как да избегнем често срещани грешки при изпълнението и отчитането на проекти по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“, г-н Михаел Делийски

Енергийноефективни сгради и успешни примери от Австрия – г-жа Naghmeh Altmann-Mavaddat

Енергиен асистент обществени сгради, г-н Кирил Райчев

Европейска и национална рамка за енергийна ефективност. Задължения, отговорности и водещата роля на общините – г-н Ивайло Алексиев

Визия за София, арх. Любо Георгиев

Shares