Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

За събитието

Конференция „Да печелим от отпадъци“ ще се проведе на 14 юни 2018 г., в Бест Уестърн Хотел „Експо“, гр. София. В събитието ще вземат участие представители на бизнеса, които ще споделят успешните си бизнес практики. Конференцията е насочена също така към представителите на различните промишлени производства в страната, към общините, но и към отделните еко мислещи хора.
Темата е изключително актуална не само заради производството, което генерира отпадъчни продукти, но и заради поставени нормативни изисквания за рециклиране. По време на събитието участниците ще се запознаят не само с правната рамка и нормативните изисквания, но и с примери от развитите индустриални държави, които отдавна печелят от преработката на отпадъците си.
Събрани на едно място, представителите на всички заинтересовани страни ще търсят общи решения за добиване на дивидент от обработката на отпадъците или намаляването им у нас. България също може да сподели своя опит – думата ще вземат представители на успешния бизнес, за да представят своите добри практики.
Присъствието на такъв тип събитие е отлична възможност за създаване на нови контакти, които да се превърнат в печеливши бизнес партньорства.
Информацията за провеждането на конференцията ще достигне до широката аудитория благодарение на предвидените партньорства с водещи електронни и печатни медии, които ще популяризират събитието.

За компаниите

Открийте нови бизнес възможности и създайте успешни партньорства! Печелете от своите или от обработката на чужди отпадъци! Ще получите актуална информация за решенията с производствените отпадъци, както и иновации в областта. Ще се запознаете с успешни примери от развитите индустриални държави, които отдавна печелят от преработката на отпадъците си.

За общините

Открийте подходящия за вашата община начин да печелите от отпадъците! За едни отпадъците са просто боклук, а за други – ценен ресурс. Бъдете от вторите! Участвайте, за да видите как класическите технологии срещат иновативните решения. Запознайте се с добри български и чуждестранни практики в сферата, срещнете се с фирмите, които предлагат услуги за ефективното оползотворяне на отпадъците.

За мениджърите

Не позволявайте отпадъкът да стане боклук – използвайте потенциала му! Научете възможностите за извличане на дивидент от обработката на отпадъците. Срещнете се с други като вас – практици, бизнес ориентирани и екологично мотивирани! Научете повече възможни решения на проблеми, свързани с отпадъците.

За експертите

Най-добрите в бранша ще ви предадат опита си. Ще повишите знанието си за това как и за какво може да използвате отпадъците. Участвайте във форума, за да откриете работещите решения за вашата компания, община, организация! Бъдете за пример, бъдете новатори – форумът ви дава тази възможност!

Партньори

По време на събитието ще може да създадете нови успешни партньорства и да разширите кръга на своите контакти.

Експертиза

От панелите на събитието ще придобиете нови знания и експертиза.

Опит

По време на сесиите ще обмените опит, ще сверите часовниците си и ще усвоите нови умения.

Поглед към бъдещето

Форумът ще ви зададе правилната посока за развитие и инвестиции в областта на отпадъците.

Партньорите, които ни подкрепиха

Медийни партньори

Отпадъците са добър бизнес

През 2008 г. отраслите, свързани с управлението и рециклирането на отпадъци в ЕС, са имали 145 милиарда EUR оборот, което представлява около 2 милиона работни места. Десет години по-късно, към 2018 г., това е индустрия за над 300 милиарда EUR, според предварителни данни.

Регулация = ефективност ?

Комбинация от данъци и забрани на депонирането и изгарянето, схеми за отговорност на производителите и за плащане на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“ – това са най-ефективните инструменти за пренасочване на отпадъците към по-устойчиви пътища.

Да мислим в зелено

Ежедневно хората генерират около 5 млн. тона отпадъци. Според прогнози, това количество ще се увеличи драстично до края на века! Следващите поколения ще бъдат заринати от отпадъци – буквално! Днес е моментът да бъдем “зелени” и да печелим от това – не само ние, но и идващите след нас!

Програмата

14 юни 2018 г.

Работна програма

9:00 – 9:30

РЕГИСТРАЦИЯ С КАФЕПАУЗА

9:30 – 11:00

I-ви ИНФОРМАЦИОНЕН ПАНЕЛ

Актуални промени и практическо приложение

Представители на различни институции, пряко свързани с управление на отпадъците, ще представят промените в нормативната база в страната, както и тази в ЕС, и по какъв начин те са приложими за различните производства. Ще научите повече за подготвяната директива за опаковките, както и какви са възможните решения за Вас и Вашия бизнес. Дискусия ще обогати представата Ви и ще даде възможност да попитате всичко, което Ви интересува.

Участници и акценти в панела:

г-жа Илияна Павлова, Българска стопанска камара
г-жа Вяра Докторова и г-н Яни Драготинов, Изпълнителна агенция по околна среда
г-н Стоил Лилков, Пластик София ООД, Алтернативи на пластмасите и по-екологични ли са те?
г-н Михаел Делийски, Асоциация за екологичен инженеринг

11:00 – 12:30

II-ри ИНФОРМАЦИОНЕН ПАНЕЛ

Отпадъците – проблем или ценен ресурс

Какво е съвременното разбиране за отпадъците? Какъв е потенциалът им за превръщане в ценен икономически ресурс? Класически технологии и иновативни бизнес решения при оползотворяването на отпадъците – работещи модели. Иновации в компостирането – технологични и бизнес перспективи. В панела ще бъдат разгледани и теми, които са свързани с оползотворяване на отпадъците от хранителновкусовата и земеделската промишлености.

Участници и акценти в панела:

доц. Румяна Захариева, УАСГ, Сградите – източник на ресурси
г-н Боян Рашев, Денкщат България ООД, Кръгова икономика в условията на свободен пазар – предизвикателства, рискове, възможности
г-жа Божидара Генова, Столично предприятие за третиране на отпадъци
г-жа Нора Динова, Биогаз – от класически технологии до иновативни бизнес решения
доц. д-р Ирина Шнайдер, Иновации в компостирането, технологични и бизнес перспективи
г-жа Аглика Павлова, Балканика Енерджи АД, Анаеробно разграждане – източник на енергия и опазване на околната среда

12:30 – 13:00  

ОБЕДНА NETWORKING КАФЕ ПАУЗА

13:00 – 14:30  

III-ти ИНФОРМАЦИОНЕН ПАНЕЛ

ОБМЕН НА ОПИТ

Отпадъците в производството – как да бъдат оползотворени най-ефективно?
Представители на различни производства и индустрии ще представят и дискутират възможностите за оползотворяване на отпадните продукти, които генерират

Участници и акценти в панела:

г-н Патрик Кайзер, Уко България ООД, Отпадъците като енергия

г-н Михаел Делийски, Асоциация за екологичен инженеринг, Отпадъкът – първа стъпка към енергийна независимост

представители на Ekorec d.o.o.

г-жа Илияна Павлова, Българска стопанска камара, Електронна платформа за повторна употреба на отпадъци

доц. Антон Славов, УХТ-Пловдив, Българска национална асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика, Отпадъци от производството на розово масло – подходи за оценяване и рециклиране

14:30 – 16:00

IV- ти ИНФОРМАЦИОНЕН ПАНЕЛ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Представители на различни институции, на производствата, бизнеса, общините и международни организации ще представят добрите практики в опита си с оползотворяването на отпадъците

Участници и акценти в панела:

г-н Патрик Кайзер, Уко България ООД, Добри практики от Холандия
проф. Яна Топалова, Биологичен факултет към СУ “Св. Климент Охридски”, представя Център по компетентност “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”
г-н Алберто Гидони/г-жа Аглика Павлова, Балканика Енерджи АД, Автоматизирани системи за компостиране
г-жа Данита Заричинова, За земята, Социалните предприятия като центрове за повторна употреба

16.00  

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА УЧАСТИЕ

Конференцията ще ви помогне да намерите подходящите партньори за вашата дейност. Заедно с това ще може да чуете от първо лице успешни практики и акценти, свързани с темата.

Мястото .

хотел Експо, София

бул. „Цариградско шосе“ 149, 1784 7-ми 11-ти километър, София

Материали от събитието

Сградите – източник на суровини, доц. Румяна Захариева

Кръгова икономика в условията на свободен пазар – предизвикателства, рискове, възможности, г-н Боян Рашев

Прилагане на системи за разделно събиране на биоотпадъци на теритирията на Столична община, г-жа Божидара Генова

Биогаз – от класически технологии до иновативни бизнес решения, г-жа Нора Динова

Иновации в компостирането, технологични и бизнес перспективи, доц. д-р Ирина Шнайдер

Анаеробно разграждане – източник на енергия и опазване на околната среда, г-жа Аглика Павлова

Отпадъците като енергия, г-н Патрик Кайзер

Утайката – заплаха или възможност, г-н Нино Върхар

Отпадъкът – първа стъпка към енергийна независимост, г-н Михаел Делийски

Електронна платформа за повторна употреба на отпадъци, г-жа Илияна Павлова

Отпадъци от производството на розово масло – подходи за оценяване и рециклиране, доц. Антон Славов

Добри практики от Холандия, г-н Патрик Кайзер

Център по компетентност “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, проф. Яна Топалова

Социалните предприятия като центрове за повторна употреба, г-жа Данита Заричинова

Shares