Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

За събитието

Генерират ли печалба отпадъците? Как различните бизнес сектори могат да си взаимодействат? Опазването на околната среда – задължение, тежест или бизнес възможност?
Предстои второто издание на успешния дискусионен форум за печелившата употреба на отпадъци. Миналогодишното събитие привлече вниманието на над 10 търговски камари и представители на над 30 средни и големи компании.
Събитието за срещи, печеливши партньорства и дискусии „Да печелим от отпадъци – ПРОДЪЛЖЕНИЕТО“, ще акцентира не само върху тези въпроси, но и върху четирите основни природни елемента, които са засегнати. Върху тяхната движеща енергия, обвързаността им с икономиката и как всичко това да съществува устойчиво заедно. Вие, гостите на събитието, ще бъдете част от панелите, в които ще научите за новите и алтернативни модели за развитие на устойчива зелена политика. Сред модулите в програмата са продукти, услуги и системи, които по успешен начин управляват отпадъци, свързани с почвите, водите и въздуха. Участието на мотивиращи проекти и лектори ще ни покаже, че има смисъл в това да мислим как да намалим и елиминираме въздействието на отпадъчните продукти от своя бизнес. И ще ни даде пътищата, по които да тръгнем, за да спечелим от това. Присъствието на такъв тип събитие е отлична възможност за създаване на нови контакти, които да се превърнат в печеливши бизнес партньорства.

Конференцията „Да печелим от отпадъци- ПРОДЪЛЖЕНИЕТО 2.0“ ще се проведе на 28 ноември 2019 г., в зала “Сити” на Бизнес център Capital Fort гр. София

Генерален партньор

Нашите партньори

Медийни партньори

 

Програмата

28 ноември 2019 г.

Работна програма

9:00 – 9:30

РЕГИСТРАЦИЯ С КАФЕПАУЗА

9:30 – 9:45 

ENERGY START

9:45 – 11:45

Панел 1 – Земята

Устойчиво земеделие.
Природосъобразно стопанисване на земята. Намират ли приложение отпадъчните продукти и може ли да се печели от това? Какви са иновациите в сектора?

Екологично и ефективно строителство.
Иновативните методи за строителство и успешното приложение на рециклирани материали.

Ефективна рециклираща индустрия
Как отпадъците пораждат бизнес възможности и създават потенциал за печеливши дейности? БСК – представяне на платформата им.

Участници и акценти в панела:

г-жа Илияна Павлова, Българска стопанска камара, Представяне на проект SWAN
г-н Ники Михайлов, Денкщат България ООД, Втори живот на дрехите – печеливша индустрия в сегашно време
Младежка организация AIESEC, Youth for Global Goals
гл.ас д-р инж. Яна Кънчева, УАСГ – Екологично и ефективно строителство.
гл.ас д-р инж. Боян Петров, УАСГ Влагане на рециклирани стр. материали за направата на бетон.
г-н Атанас Енев, Biomyc, От отпадък до еко продукт. Иновативни технологии и кръгови бизнес модели. Представяне на мицелна технология

11:45 – 13:30

Панел 2 – Огънят

 

Отпадъчната топлина
Как да използваме успешно „морето“ от топлинна енергия, което създаваме?

Как да спестим чрез слънцето?
Фотоволтаиците, тяхното приложение в бизнес сградите и доколко това е печеливша инвестиция – една бърза сметка

Участници и акценти в панела:

г-н Любомир Димитров, Едимит ООД, Кръгова икономика: иновативна технология за ефективно производство на енергия от отпадъци с ниски емисии

г-н Боян Рашев, Денкщат България ООД, Приложения на слънчевата енергия, които не трябва да подценяваме“
Представител на Goal zero

13:30 – 14:00  

ОБЯД

14:00 – 15:45   

Панел 3 – Водата

Зависимост на производството от водните ресурси.
Повторно използване на водните ресурси/Мерки за намаляване или предотвратяване на негативните последици. Инсталации, събиращи дъждовна вода, които я пречистват за повторна употреба.

Ефективно развитие на водния сектор
Има ли приложение принципът на кръгова икономика при управлението на водния сектор?
Оптимизиране на ВиК мрежите?

Участници и акценти в панела:

инж. Иван Иванов, председател на УС на БАВ, Ефективно развитие на водния сектор

г-н Радослав Русев, съосновател на Хидролия АД, Пречистване и оползотворявана на отпадъчни води в индустриятадролия АД

г-н Иван Стаматов, Кюбико ЕООД, Мониторинг на консумацията на води и управление на водопотреблението

15:45 – 17:30

Панел 4 – Въздухът

Електромобилите – голямото предизвикателство
Електромобилите в нашето съвремие. Бизнес потенциалът на България за производството и употребата на електромобили.

Цифровото бъдеще на логистиката
Тирове – роботи! Перспективите на автономния транспорт и практическо приложение

Участници и акценти в панела:

г-н Илия Левков, Председател на УС на ИКЕМ, Електромобилите – голямото предизвикателство
г-н Димитър Танков, Мениджър на Мото Пфое, филиал Младост-София, Екоавтомобили и еко шофиране с Форд.
Представител на SKF България

17.30  

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Панел 1 – Земята

Презентация от г-жа Илияна Павлова, Българска стопанска камара, Представяне на проект SWAN

Презентация от г-н Ники Михайлов, Денкщат България ООД, Втори живот на дрехите – печеливша индустрия в сегашно време

Презентация от Младежка организация AIESEC, Youth for Global Goals

Презентация от г-жа Яна Ковачева

Презентация от гл.ас д-р инж. Боян Петров, УАСГ Влагане на рециклирани стр. материали за направата на бетон.

Презентация от г-н Атанас Енев, Biomyc, От отпадък до еко продукт. Иновативни технологии и кръгови бизнес модели. Представяне на мицелна технология

Панел 2 – Огънят

Презентация от г-н Любомир Димитров, Едимит ООД, Кръгова икономика: иновативна технология за ефективно производство на енергия от отпадъци с ниски емисии

Презентация от г-н Боян Рашев, Денкщат България ООД, Приложения на слънчевата енергия, които не трябва да подценяваме“

Панел 3 – Водата

Презентация от инж. Иван Иванов, председател на УС на БАВ, Ефективно развитие на водния сектор

Презентация от г-н Радослав Русев, съосновател на Хидролия АД, Пречистване и оползотворявана на отпадъчни води в индустриятадролия АД

Shares