Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Годишни информационни срещи за ОПОС 2014-2020 г. организира екипа ни

„Годишна информационна среща с представители на бенефициенти на ОПОС 2014-2020 г. за представяне напредъка по програмата“ и „Годишна информационна среща с представители на широката общественост за представяне напредъка по програмата“ организира екипът на DMI events.

Цялостната организация на двете събития беше ангажимент на екипа ни, по договор с Министерство на околната среда и водите. За всяко от двете събития се погрижихме за пълното логистично обезпечаване. Освен това осигурихме конферентни зали в хотел категория пет звезди със съответната техника, оборудване, захранване и озвучаване на залата. Подготвихме информационни материали за всеки от участниците, като екипът ни беше отговорен и за регистрацията на гостите. Кетърингът за събитията включи съответните бройки обяд и кафе паузи.

Общо 140 човека се включиха в събитията.

Shares