Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Обмен на опит и добри практики в областта на енергийната ефективност на територията на страни от Северна и Централна Европа за служителите в общинска администрация Провадия

Екипът на DMI events организира обмен на опит и добри практики в областта на енергийната ефективност на територията на страни от Северна и Централна Европа за служителите в общинска администрация Провадия за изпълнение на проектите по Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, Проект BG16RFOP001-8.003-0020-C01 „Подобряване на административния капацитет на Община Провадия за изпълнение на проекти по ПО 2 „Подкрепа за ЕЕ в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.“

Екипът ни предложи няколко възможности за избор за място и дати на провеждане на обучението, от които община Провадия избра гр. Виена, Австрия, в периода 12-15.03.2018 г.

През първия ден от обучението представителите на община Провадия посетиха Австрийската енергийна агенция (Die Österreichische Energieagentur), където получиха информация за енергийноефективните сгради в Австрия. Представена беше Европейската енергийна награда – цялостна система на управление за енергийни дейности в общините. Акцент беш епоставен върху възможностите за изграждане на система за улично осветление с ниска консумация на електричество.

Останалите дни за обмен на добри практики бяха посветени на посещение и запознаване с дейността на редица пасивни сгради с почти нулево потребление на енергия, на Wien Energie Haus и завода за преработка на отпадъци Шпителау.

Екипът ни осигури настаняване на представителите на община Провадия в бутиков хотел, който е енергийноефективна сграда. За всеки участник бяха осигурени самолетните билети, трансфери, зали за провеждане на обучителните модули, учебни материали и преводач, придружаващ ги през цялото време на посещението, както и съответния брой кафе паузи и закуски, обеди и вечери. Екипът на DMI events подготви програмата на посещението и осигури съответните лектори за всеки един от обучителните модули.

Shares