Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Специализирано обучително мероприятие за служителите на община Мездра за обмяна на опит и добри практики с малки общини в Република Австрия

DMI events организира и проведе специализирано обучително мероприятие за служителите на община Мездра, посветено на обмяната на опит и добри практики с малки общини в Република Австрия, които благодарение на мерките за енергийна ефективност са постигнали висока степен на енергийна независимост.

В програмата беше включено посещение на гр. Вайц, където представителите на община Мездра да се запознаят с прилаганите от местната общност мерки за енергийна ефективност; както и среща в Технологичния институт във Вайц и други 4 сгради – от обикновена пасивна сграда до такава с нулеви емисии и енергиен излишък.

В различни обучителни панели, участниците бяха запознати с „Добри практики и общински политики за реновиране или построяване на нискоемисионни, нискоенергийни сгради и сгради с нулево потребление на енергия“ и с “План за Действие за устойчиво енергийно развитие“. Представителите на община Мездра посетиха кулата „Уника“ във Виена – символ на съвременния подход в проектирането и изграждането на енергийно ефективни и атрактивни сгради в градска среда.

В програмата беше включено още посещение на пасивната сграда на Центъра за енергийни съвети в гр. Амщетен и запознаване с енергийната стратегия на града и нейното изпълнение. Срещата с представители на Община Санкт Пьолтен беше посветена на ефективните решения в областта на опазване и правилно използване на енергията от различни източници.

За всички участници бяха осигурени трансфери от гр. Мездра до София, както и трансфери в Република Австрия, самолетни билети, хотелско настаняване и преводач.

Shares