Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

За събитието:

Конференция за оповестяване на резултатите от средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда.

Изготвените прогнози показват посоката на развитие на търсенето и предлагането на труд при отсъствие на съществена промяна на външната и вътрешна среда. Прогнозите са изготвени посредством прилагането на прогностичен модел за прогнозирането на пазара на труда в България, разработен за МТСП посредством средства от ЕСФ. Резултатите от прогнозирането на развитието на българския трудов пазар дават възможност на формулиращите политики от различните релевантни институции да идентифицират проблемите на най-рисковите сегменти на пазара на труда, да вземат информирано решение и да индентифицират адекватни стратегически цели за постепенно преодоляването на очакваните структурни дисбаланси.

Период на провеждане 10.10.2019 Парк хотел Москва, продължителност 1 ден

24.10.2019 Парк хотел Москва, продължителност 1 ден

Shares