Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

В съвременната информационна среда, множеството хакер атаки поставят на изпитание сигурността на мрежата. Това отправя голямо предизвикателство към ИТ – практиците, от които се изисква да следят промените и да имат изпреварващ ход спрямо злонамерените пробиви в системата. В тази динамична и рискова технологична среда, актуалната конференция на тема „Киберсигурност“ ще даде възможност на участниците да се запознаят с тенденциите и най-новите продукти за защита в сферата на информационната сигурност.

Събитието предоставя платформа за среща на представители на бизнеса, технологиите и сигурността, които да обменят знания и опит в сферата на киберсигурността, да се запознаят с най-добрите практики и да научат повече за фирмената компютърна сигурност.

Работни панели

Какво означава киберсигурност и защо тя е важна за бизнеса?

Кои са хакерите и кое е „полето им на действие“?

Какви са стъпките и кои са аспектите, в чиято посока фирмите трябва да предприемат конкретни действия, за да защитят информационните си системи?

Можем ли да си направим кибер застраховка?

Обсъждане на практически казуси и ефективни решения за защита.

Shares