Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Девето заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ беше организирано от DMI events

Девето заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ беше организирано от DMI events по договор с Министерство на околната среда и водите. В рамките на форума беше представен годишен доклад за изпълнение на ОПОС 2014 – 2020 г. за 2016 г. По време на заседанието беше обсъден също проект на методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“.

Екипът ни се погрижи за пълното логистично обезпечаване на събитието, което се състоя в 5-звездния хотел „Балкан“ – София. За провеждане на Комитета за наблюдение ангажирахме зала „Сердика“, която предварително брандирахме със съответните информационни материали. Осигурихме техническо обезпечаване и озвучаване, в това число и система за превод – преносима кабина и 75 бр. безжични приемници. Беше направен аудиозапис и професионално фотографско заснемане на събитието. Подготвихме индивидуални пакети с информационни материали, които бяха раздадени на участниците по време на регистрацията. Погрижихме се и за кафе паузите и кетъринга.

Shares